Uitschrijven

  • Let op! De opzegtermijn bedraagt 1 kalendermaand volgend op de maand waarin dit formulier is ingestuurd naar MBH. Tussentijdse beëindiging voor de cursus M.O. is niet mogelijk, deze overeenkomst geldt 1 cursusjaar.